ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเชิงวิชาการ IEEE Power & Energy Series เรื่อง “สถานีไฟฟ้าแรงสูง : ข้อกำหนด การเชื่อมต่อ การออกแบบ การทดสอบ และการนำเข้าใช้งาน” ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ราชเทวี โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ บริหารงานสัมมนาโดย บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด